Aktuality

14.11.2019

Preventívne požiarne kontroly 16.11.2019


Obec Sulín oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce budú
dňa 16. novembra 2019 ( sobota) od 9,00 hod.
kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly všetkých nehnuteľností v obci. Príslušníci kontrolných skupín sú povinní preukázať sa pred vstupom do objektov poverením starostu obce a občianskym preukazom.
Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.
Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.
Zákon č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov okrem iného určuje povinnosti fyzických osôb:


Posedenie starších 28.10.2019
29.10.2019

Posedenie starších 28.10.2019

Dňa 28.10.2019 Obec Sulín v spolupráci s farským úradom a občianskym združením OZ-Sulín usporiadali pri príležitosti "Október- mesiac úcty k starším", posedenie s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili deti a žiaci Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku. Program začal o 11,00 hod. svätou liturgiou v chráme a pokračoval v kultúrnom dome.
Fotografie z posedenia vo fotoalbume.
Ponuka na predaj alebo prenájom budovy školy
8.8.2019

Ponuka na predaj alebo prenájom budovy školy

V roku 2012 bola ZŠ s MŠ v Sulíne vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Budova je doposiaľ využívaná iba občas, počas letných prázdnin. Z toho dôvodu ponúkame možným záujemcom budovu do prenájmu alebo vlastníctva, nakoľko ide o veľké priestory v tejto budove. Nájde sa niekto, kto urobí z budovy školy, budovu Života? Nájde sa druhý "Marián Kuffa"? Je to jedna z podmienok, aby naša budova bola využitá za účelom pomoci sociálne slabším, chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám ...
Záujemcovia píšte na adresu: Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý Lipník alebo e-mailujte: obecsulin@livenet.sk, prípadne volajte na č.tel. 0902 777 102.
Anna Hiľáková
starostka obce
1.4.2019

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Sulín dňa 30.3.2019

V obci Sulín bolo zapísaných 274 voličov,
volieb sa zúčastnilo 95 voličov, čo je 34,67 %.
Počet platných hlasov: 90

Výsledky volieb:

1. Zuzana Čaputová, Mgr. 19 hlasov

2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 71 hlasov


18.3.2019

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Sulín

Počet voličov zapísaných v zozname: 287,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 114, čo je 39,72 %,
Platné hlasy: 113

Výsledky: JUDr. Maroš Šefčovič , PhD. 30 hlasov,

Mgr. Zuzana Čaputová 25 hlasov,

Ing. Mgr. Marian Kotleba 20 hlasov,

JUDr. Štefan Harabin 19 hlasov,

RNDr. František Mikloško 10 hlasov,

Bc. Milan Krajniak 6 hlasov,

Ing. Béla Bugar 1 hlas,

Martin Daňo 1 hlas,

Ing. Bohumila Tauchmanová 1 hlas


Zber odpadu

Rodinné domy

 • 02.júl utorok

  Komunálny odpad

 • 03.júl streda

  Sklo

 • 10.júl streda

  Kov Plasty

 • 06.sep piatok

  Papier

 • 10.okt štvrtok

  VOO a NO

Zobraziť viac +
Nastavenia cookies