Dvorožňakovka

 

Dvorožňakovka

 

Andrikovi

Andrik pochádzal z Poľska. Priženil sa do toho pľacu, ale dlho nežil. Jeho manželka sa potom vydala, ale ani druhý manžel dlho nežil a keď sa vydala po tretíkrát za Hutníka, odsťahovali sa do Podolínca. Žili na mieste, kde je teraz rodinný dom Michala Malasta. Odsťahovali sa do Starej Ľubovne.

 

Kačujurka /Dvorožňák/

 

Michal mal manželku z Medzibrodia Katarínu Papracku /Dudiakovu/ a mali spolu 15 deti  a z toho 4 sa nedožili dospelosti. Jeden chlapec sa im utopil, keď išiel do školy.  Deti Anna, Michal, Ján, Andrej, Štefan, Mária, Mikuláš, Vasil, Katka, Jozef a Peter sa rozišli po svete.

 

Hrnikovi /Hutníkovi/

Michal mal manželku Máriu od Hrobára /Pjatáka/ a mali deti Michala, Máriu, Štefana, Jána. Michal zostal doma a za manželku si vzal Helenu Štefaňákovú  z Malého Sulína a mali spolu 6 detí, pracoval s koňmi v lese pri zvážaní dreva.

 

Kačopetra /Maľarčíkovi/

Štefan sa priženil do Kačopetra od Cibuľových z Maľarovky a s manželkou Katarínou mali deti: Michala, Helenu, Máriu, Annu, Mikuláša, Petra a Janka. Michala ako 14-ročného zabil blesk. Mikuláš robil celý život v lese ako pilčík.

 

Peterčini /Tyrpákovi/

Raz v lete vypukol požiar a zhorel im celý dom. Všetci sa odsťahovali  kdesi do sveta.

 

Rerutovi

Boli to starší manželia, dom mali pred Havtaňákovými /Fiľakovými/.

 

Havtaňák /Fiľák/

Ján mal za manželku Helenu od Nižného Bartka /Klimčáka/ a mali spolu deti Jána, Štefana, Petra, Vasiľa, Michala, Annu a Milana.

V dome teraz býva syn Michal s rodinou, ktorý si zobral za manželku Katarínu od Vyšnich Hrobarových /Pjatákovú/.

 

Petriľákovi

Doma bol Vasil, manželku mal Máriu od Bartoša /Pjatáka/ a mali deti Annu, Máriu, Helenu, Janka a Milana. Štyria súrodenci odišli do Ameriky.  Brat Peter sa oženil na Matysovej, sestra Mária do Kičurových, Marta do Hrobára /Pjatáka/. Vasil s rodinou sa odsťahovali do Prešova, kúpili si tam dom. Pochovaní sú ale na Sulíne.

 

Malastovi

Vasil mal manželku Katarínu Guregovú z Kremnej a mali spolu Annu, Vasila, Mikuláša, Štefana. Vasil ostal doma, vzal si za manželku Máriu od Burdeľa /Kopáča/ a mali spolu deti: Jána, Máriu, Michala a Štefana.

Teraz je dom prázdny.

Na pľacu Chocholíkových si postavil nový  dom ich syn Štefan a manželkou Helenou.

 

 

Chocholikovi /Petriľákovi/

Neďaleko Malastových bol dom Chocholikových, ktorí po vojne odišli do Čiech. U Chocholika  a u Vazorka boli často zábavy. Ujko Gburski hrali na base a bubnoch a cigán Červeňák z Kremnej na husliach. Keď ujo Gburski zomrel, chodil s nimi hrávať ujo Hriňák /tato/, čo žil v Poprade.

 

Javorčákovi

Mali dom oproti Chocholikovým, ktorí taktiež odišli po vojne do Čiech.

 

Spid bereha /Petriľákovi/

Dedo z Medzibrodia a manželka od Malasta. Ich syn Vasil odišiel do Prešova, Miško, Štefan, Janko, Katarína, Anna a Verona odišli do Ameriky, Peter sa oženil na Matysovú, Mária do Kičurových a Marta do Nižných Hrobárových.

 

Burdeľovi /Kopáčovi/

Bývali v drevenom dome. Otec Michal mal manželku zo Závodia Kubovú /Dlugošovú/ a mali spolu 12 detí. Anna sa vydala do Kravca, Mária do Malasta, Peter na východe, Štefan v Poprade, Helena vydatá za Šestáka, Marta v Dubovici, Mikuláš v Čechách. Syn Miško si zobral Máriu od Nižných Hrobárovych a odišli do Čiech do Kadane. Po čase chlapci Štefan – murár sa dali do výstavby nového murovaného domu. V ňom žije Janko s manželkou.

 

Jurovi /Hutníkovi/

Žili za potokom oproti Burdeľovým /Kopáčovým/. Otec Jurových sa triasol, utopil sa, keď si naberal vodu zo studničky.  Bolo viac súrodencov. Janko Juriv bol najmladší a oženil sa na Káče. Zomrel na poli, keď mu náhle prišlo nevoľno. Pre chudobu ostatní súrodenci odišli do Čiech, tam sa vydali a založili si rodiny.

 

Pavľacki /Hutníkovi/

Vasil sa priženil od Hrnika /Hutníka/ a s Annou rod. Kopačovou mali spolu deti: Annu, Máriu, Zdenu, Michala, Štefana, Mikuláša.

 

 

Publikované: 17.2.2022 | Aktualizácia: 11.8.2022
Nastavenia cookies