Dvorožňakovka

Andrikovi

Andrik pochádzal z Poľska. Priženil sa do toho pľacu, ale dlho nežil. Jeho manželka sa potom vydala, ale ani druhý manžel dlho nežil a keď sa vydala po tretíkrát za Hutníka, odsťahovali sa do Podolínca. Žili na mieste, kde je teraz rodinný dom Michala Malasta. 

Kačujurka /Dvorožňák/

Michal mal manželku z Medzibrodia Katarínu Papracku /Dudiakovu/ a mali spolu 11 detí: Annu, Michala, Jána, Štefana, Máriu, Mikuláša, Vasila, Katku, Jozefa, Petra. Jeden chlapec sa im utopil, keď išiel do školy.

Hrnikovi /Hutníkovi/

Michal mal manželku Máriu od Hrobára /Pjatáka/ a mali deti Michala, Máriu, Štefana, Jána, Helenu a Annu. Michal zostal doma a za manželku si vzal Helenu Štefaňákovú  z Malého Sulína a mali spolu 8 detí, pracoval s koňmi v lese pri zvážaní dreva.

Kačopetra /Maľarčíkovi/

Štefan sa priženil do Kačopetra od Cibuľových z Maľarovky a s manželkou Katarínou mali deti: Michala, Helenu, Máriu, Annu, Mikuláša, Petra a Janka. Michala ako 14-ročného našli mŕtveho pri pasení kráv. Mikuláš robil celý život v lese ako pilčík.

Peterčini /Tyrpákovi/

Peter ženatý zostal doma.  Raz v lete vypukol požiar a zhorel im celý dom. Všetci sa odsťahovali  kdesi do sveta.  

Rerutovi

Boli to starší manželia, dom mali pred Havtaňákovými /Fiľakovými/.

Havtaňák /Fiľák/

Ján mal za manželku Helenu od Nižného Bartka /Klimčáka/ a mali spolu deti  Martu, Jána, Štefana, Petra, Vasiľa, Michala a Milana.

Petriľákovi

Doma bol Vasil, manželku mal Máriu od Bartoša /Pjatáka/ a mali deti Annu, Máriu, Helenu, Janka, Štefana, Katarínu  a Milana. Štyria súrodenci odišli do Ameriky.  Brat Peter sa oženil na Matysovej, sestra Mária do Kičurových, Marta do Hrobára /Pjatáka/. Vasil s rodinou sa odsťahovali do Prešova, kúpili si tam dom. Pochovaní sú ale na Sulíne.

Malastovi

Vasil mal manželku od Guregu, mali spolu Annu, Vasila, Mikuláša, Štefana. Vasil ostal doma, vzal si za manželku Máriu od Burdeľa /Kopáča/ a mali spolu deti: Jána, Máriu, Michala a Štefana.

Chocholikovi /Petriľákovi/

Neďaleko Malastových bol dom Chocholikových, ktorí po vojne odišli do Čiech. U Chocholika  a u Vazorka boli často zábavy. Ujko Gburski hrali na base a bubnoch a cigán Červeňák z Kremnej na husliach. Keď ujo Gburski zomrel, chodil s nimi hrávať ujo Hriňák /tato/, čo žil v Poprade. Na tomto  mieste je postavený dom Štefana Malasta.

Javorčákovi

Mali dom oproti Chocholikovým, ktorí taktiež odišli po vojne do Čiech.

Spid bereha /Petriľákovi/

Dedo z Medzibrodia a manželka od Malasta. Ich syn Vasil odišiel do Prešova, Miško, Štefan, Janko, Katarína, Anna a Verona odišli do Ameriky, Peter sa oženil na Matysovú, Mária do Kičurových a Marta do Nižných Hrobárových.

Burdeľovi /Kopáčovi/

Bývali v drevenom dome. Otec Michal mal manželku zo Závodia Kubovú /Dlugošovú/ a mali spolu 14 detí, ale 2 zomreli. Syn Miško si zobral Máriu od Nižných Hrobárovych a odišli do Čiech do Kadane, Štefan žije v Poprade,  Anna sa vydala do Kravca, Mária do Malasta, Katarína sa odsťahovala do Košíc, Peter do Spišského Podhradia,   Helena vydatá za Šestáka z Malého Lipníka, Marta v Dubovici, Mikuláš v Dubnici.  Ondrej sa odsťahoval do Prahy, Vasil do Žiliny, Janko do Popradu.  Po čase chlapci Štefan – murár sa dali do výstavby nového murovaného domu. V ňom teraz žije Janko s manželkou.

Jurovi /Hutníkovi/

Žili za potokom oproti Burdeľovým /Kopáčovým/. Otec Jurových sa triasol, utopil sa, keď si naberal vodu zo studničky.  Bolo viac súrodencov. Janko Juriv bol najmladší a oženil sa na Káče. Zomrel na poli, keď mu náhle prišlo nevoľno. Pre chudobu ostatní súrodenci odišli do Čiech, tam sa vydali a založili si rodiny.

Pavľacki /Hutníkovi/

Vasil sa priženil od Hrnika /Hutníka/ a s Annou mali spolu deti:  Annu, Máriu, Helenu, Milku,  Zdenu, Michala, Štefana, Mikuláša.

Publikované: 17.2.2022 | Aktualizácia: 1.3.2022