Starosta

Štefan Romaňák

Sulín 49

tel. 0904 165 957

Prehľad predsedov, starostov od r. 1945

Malý Sulín