Malý Sulín

 Malý Sulín

 

Krecikovi /Štefaňákovi/

Pri Sulínke stál murovaný dom obytný dvojdom, v ktorom bývali rodiny Kreciková /Štefaňáková/ a Knapová. V roku 1958 po veľkej povodni sa rodiny rozhodli odsťahovať sa. Štefaňákovi si postavili dom na lesnom pozemku smerom k M. Lipníku a Knapovi si vybudovali dom na Malom Sulíne.

Pri Ozdajovi /Hriceňákovi/ stál drevený dom, patril ľuďom, ktorí sa po vojne presťahovali do Ruska a tak v tom dome bývali nájomníci Pokrivčák Michal aj s manželkou Teréziou a deťmi.

 

Ozdajovi /Hriceňákovi/

Hriceňák s manželkou vychovali 4 deti: 1 syna a 3 dcéry. Syn zostal doma, dcéra bola policajtka v Poprade, druhá sa vydala v Čechách a tretia sa vydala za Sulíňana, ale odsťahovali sa do Čiech.

 

Vitkovi

Rodinný dom stále stojí, ale pôvodne majitelia v ňom nebývajú: 2 synovia a 1 dcéra sa vysťahovali z obce. Jeden syn do Malého Lipníka, druhý neznámo kam a dcéra sa vydala do Novej Ľubovne.

 

Žakovi /Knapovi/

Starí rodičia vychovali 2 deti, syna a dcéru. Dcéra sa vydala za Sulíňana, odsťahovali sa do Čiech, syn si zobral za manželku Katarínu Pokrivčákovú z Doščany a mali viac detí, ktorí sa postupne rozišli do sveta. Knapa našli utopeného v Liptovskom Mikuláši, kde chodil do roboty za Stavoindustriu. Úmrtie sa nevyšetrilo.

 

Semanovi /Knapovi/

Ján s Annou vychovali 5 deti, niektorí sa vysťahovali z obce. Ján do Brezovice, Štefan do Popradu, dcéry Mária na M. Lipník, Helena a Milka zostali na Sulíne.

 

Dudiakovi

Medzi Knapovými a Štefaňákovými stál rodinný dom Dudiakových. Otec Dudiak bol vychýrený obuvník. Vychovali spolu 4 deti. Syn Janko i Mikuláš sa pobrali do sveta, dcéra Anna sa vydala na Sulín, Štefan tiež odišiel z obce nevedno kam.

 

Jurkovi /Štefaňákovi/ 

V dome už nikto nebýva. V dome býval Ján s manželkou Katarínou rod. Boguskou a ich syn Ján  s manželkou Katarínou od Dudiaka z Medzibrodia.   

Paraščini /Štefaňákovi/

Mali 2 dcéry. Jedna sa vydala na Veľký Sulín do Hrnika, druhá na Závodie do Majka. Druhá dcéra s manželom vybudovali dom v Starej Ľubovni pod Hradom a tam dožili. Dom už dávno nestojí.

 

Kačmarovi /Štefaňákovi/

Manželia bývali dlhé roky , vychovali deti, ale tí odišli do sveta a po úmrtí dom predali Mirovi Timkovi /Hanišákovi/, ktorý tam býva.

 

Kretišiny /Štefaňákovi/

 

V dome bývajú súrodenci Michal a Milka.

 

Malastovi

Bývajú tam bezdetní manželia Peter s Helenou.

 

Kavkovi /Fiľákovi/

Býva tam vdova Anna a 2 slobodní synovia.

 

Tokarčíkovi

Dom je prázdny, vlastníci zomreli.

 

Štefaňákovi

Na vedľajšom pozemku pri Tokarčíkových si postavil dom Peter Štefaňák a býva tam s manželkou a dvomi synmi.

 

Timkovi /Klimčákovi/

Priženil sa Michal Klimčák k Anna Hanišákovej z Veľkého Sulína a starali sa o 3 deti neplnoleté po úmrtí rodičov. Bol to veľmi obetavý a ľudský čin, že Anna i s manželom zanechali bývanie v bytovke a prišli zaopatriť neplnoleté deti súrodencov Anny. Deti skončili základnú školu, učňovku a tak sa pobrali do sveta. Klimčákovi si vybudovali nový dom.

 

Sfundušovi /Knapovi/

V starom dome bývali starí rodičia, vedľa si postavil dom ich syn. Mikuláš spolu s manželkou Annou vychovali 3 deti. Doma zostal Peter, jeden syn a dcéra odišli do sveta.

 

Petrovi /Kučovi/

Mikuláš vlastník domu s manželkou vychovali spolu 5 deti. Mikuláš bol dlhé roky funkcionárom, predsedom MNV, po zlúčení obce v roku 1960 bol tajomníkom MNV.

 

Gadzikaňa /Knapovi/

Žili v drevenom dome, po poškodení povodňou si vybudovali murovaný dom. Vychovali spolu 4 deti. Bola to chudobná rodina a tak deti sa rozišli do sveta. Domov prišiel najmladší syn Ján, ktorý v dome býva.

 

Tyrpákovi

Bolo tam viacero generácií, najskôr to boli Koščovi, potom Tyrpákovi. Z posledného rodu boli 3 deti. Štefan sa odsťahoval na Malý Lipník, Helena po výdaji odišla do Čiech, Peter zostal doma a mali s manželkou Máriou 3 deti.

 

Tamtam /Kučovi/

Janko si vzal za manželku Annu od Malasta, mali spolu 3 deti.  Rodičia zomreli, ale najskôr im zomreli syn a dcéra a po smrti rodičov aj posledný syn Michal, ktorý bol ženatý na M. Lipníku.

 

Kučovi

Peter Kuča bol brat Mikuláša Kuču, keď obec bola rozdelená, bol predsedom v obci dlhšie obdobie, bol to veľmi rozumný človek, každému vedel poradiť. Vychovali s manželkou 3 synov, jeden z nich Janko zostal doma gazdovať, oženil sa s Katarínou Štefaňákovou od Kvašnej vody, vychovali spolu 5 deti.

 

Zjarkovi /Hriceňákovi/

Z tejto rodiny pochádza jeden syn, ktorý bol učiteľom na východe. Doma bol Štefan s manželkou, ktorá pochádzala od Romaňáka. Mali spolu 3 dcéry. Dom zostal prázdny.

 

Kačmarovi /Štefaňákovi/

Vychovali spolu 3 deti, otec bol dlhé roky krčmárom tejto časti obce. Teraz dom slúži ako chata pre synov Jána a Milana.

 

Horbaľski /Romaňákovi/

Doma zostal Štefan, ktorý mal za manželku Annu Šustrovu /Hriceňákovú/, spolu mali 3 deti. Syn Štefan bol jedno volebné obdobie starostom obce.

 

Kosčivski /Krendžeľákovi/

Po povodni v roku 1958 sa presťahovali do novovybudovaného domu na kopci. Pôvodne bývali na Rovni, ale tam im dom zaplavila voda. Mali spolu s manželkou Evou 5 deti. Tí sa rozišli do sveta, vlastníci domu zomreli, dom odkúpili manželia Tešľovi. Tešľa sa priženil z Plavča do Pjatáka Milana.

 

Pjatákovi

Pjaták Milan má za manželku Teréziu, dcéru Jána Knapa z Brezovice. Milan je syn Michala Pjatáka z Veľkého Sulína, ktorému prvá manželka zomrela. Mali spolu 5 deti, keď ovdovel, oženil sa znova, vzal si za manželku od Karoša a spolu mali 1 syna.

 

Kamjanovi /Hriceňákovi/

Pôvodne bývali tiež na Rovni, ale po povodni si vybudovali dom na kopci. Hriceňák mal manželku zo Závodia od Kačmarských /Boguskú/, mali spolu 3 deti. Keď muž zomrel, manželka neuniesla žiaľ a zomrela tiež. Pohreb bol obidvom naraz.   

 

Feckovi /Knapovi/

Teta Knapova sa presťahovala po vystavení domu od Sulínky zo zaplaveného dvojdomu s 2 synmi. Janko sa odsťahoval do Brezovice, tam sa priženil, Michal bol slobodný, mal zdravotný hendicap, nemal jedno oko. Po chorobe zomrel, ostala teta sama a tá nedopatrením podpálila dom, v ktorom bývala a zhorela v ňom.

 

Gburski /Gburovi/

Ujo Gbur bol obľúbeným hudobníkom, hral na husle aj syn Peter a tak spolu účinkovali na sulínskych svadbách. Peter si zobral za manželku Katarínu od Kačojurka /Dvorožňáka/, mali spolu 4 deti. Syn Mikuláš bol jedným z prvých inžinierov v obci.

 

Stupianski

Pôvodne tam bola rodina Gburových, priženil sa tam Stupiansky z Veľkého Šariša ku Márii. Mali spolu 8 detí.

 

Hiľákovi

Michal s manželkou vychovali 4 deti. Najstarší Michal zostal gazdovať, Ján vyštudoval za učiteľa. Učil  a bol dlhé roky riaditeľom v Základnej škole v Sulíne, po integrácií učil aj v Malom Lipníku.

 

Hančkini /Gburovi/

Ján s Annou od Kučových vychovali 5 deti. Všetci sa rozišli do sveta, dom je prázdny, zdedila ho vnučka po synovi Petrovi.

 

Vikarčikovi /Kretovi/

V tomto dome bol obchod a dajaký čas aj škola. Kréta si zobral za manželku Janku, občianku Poľska, tá sa do obce prisťahovala a mali spolu 2 dcéry.

 

 

 

Gburová

Teta pochádzala od Vikarčíkových, vydala sa za Gbura, mali spolu 2 deti. Dcéra je  Čechách, syn Ján zomrel. Dom je prázdny.

 

Romaňákovi

Ján bol slobodný, dlhé roky žil sám. Brat ženatý so Štefaňákovou /Kretišinou/ býval s rodinou v Starej Ľubovni. Dom je prázdny.

 

Šustrovi /Hriceňákovi/

Ján a Anna mali spolu 4 chlapcov.

 

Publikované: 26.4.2022 | Aktualizácia: 20.5.2022