Cigánska ulička

 Krukovi /Krendžeľákovi/

Mária od Viecorka sa vydala za Krendžeľáka , mali spolu viac deti. Miško odišiel do Sp. Novej Vsi, Helena, Anna a Mária v Čechách, Štefan,  Marta v Kežmarku. Z toho pľacu sestra Anna sa vydala na Malý Sulín. Porozchádzali sa, dom je dnes opustený.

Krukovi

Bývali medzi Krukovými a Karošovými  a volali do nich do Kručkani. Teta sa vydali na Malý Sulín do Kuči a synovia  sa odsťahovali . 

Karošovi vyšni /Hutníkovi/

Hutník mal manželku z Plavča, boli veľmi chudobní, odsťahovali sa do Starej Ľubovne, mali dve dcéry a jedného syna, ktorého prezývali Grembaľ, keďže bol vzrastom malý.

Karošovi nižni /Hutníkovi/

Starý dedo Andrej pochádzal od Papušaka /Hanišák/, priženil sa do Karoša, manželka sa volala Mária a mali nemanželské dieťa Adama a spolu ešte ďalšie deti Jána, ktorý si zobral za manželku Máriu od Fedora a odsťahovali sa do Prešova, Michal soi zobral za manželku Máriu od Staška, odišli do Starej Ľubovne , syn Štefan býval v  Malom Sulíne a Máriu, ktorá si zobrala za muža Mikuláša Pjatáka.  Brat deda Miško bol postihnutý a pásol kravy.  Adam si zobral za manželku Annu od Vazarja /Hutníka/ a mali spolu  Janka, Štefana, Máriu  a Miška. Adam zahynul na motorke.  V dome /novom/ žije Ján, syn Adama a Anny.   Starý dom je prázdny a opustený.

Barnuliny /Malastovi/

Žili na dvoch pozemkoch a v dvoch domoch bratia. Jeden z nich sa nevrátil z 1. svetovej vojny a druhému zomrela manželka a tak žijúci si zobral bratovu manželku a mali spolu deti Mikuláša /z prvého manželstva/ Annu, Petra, Michala, Štefana. Anna sa vydala do Bondrišinych. Odsťahovali sa po vojne do Čiech, pozemky odkúpili Karošovi.

Vyšni Bartkovi /Fiľákovi/

Fiľák pochádzal od Havtaňaka /Fiľáka/, vzal si za manželku Annu od Paraščinych. Mali deti Máriu, Michala, Štefana, Janka. Janko mal krivé chodidla. Otec bol skúpy a nedal syna liečiť. Až keď bol syn dospelý, nechal si nohy operovať a potom riadne chodil.

Nižni Bartkovi /Klimčákovi/

Klimčák mal manželku od Jurča z Medzibrodia. Mali spolu deti Annu, Helenu, Petra, Mikuláša, Marta a Marienku, ktorá zomrela hneď po mame. Keď matka zomrela, ujo sa oženil a vzal si ženu Helenu od Kuchenčinych. Mali spolu deti Michala, Štefana, Katarínu, Jána.

Hrobárovi vyšni /Pjatákovi/

Pôvodne tam bývali Lompartovi, odišli na Ukrajinu, dom po optantoch obsadil Mikuláš Pjaták, mal manželku Máriu od Karoša a mali 8 deti.

Hrobárovi nižni /Pjatákovi/

Dedo Janko a žena od Žaka, deda brat kopal hroby a tak im prischlo „Hrobár“. Mali spolu 9 deti: Janko odišiel do Ameriky, Miško odišiel na Malý Sulín /Pjatákovi/, Andrej v Ľubici, Peter vo Farkašovciach /žena od Gumuľáka/, Mikuláš u Vyšnich Hrobárovych, Katarína na Doščane, Anna na Malom Sulíne u Tokarčikových, Mária sa vydala do Hrnika, Štefan ostal na tom pľaci,  mal manželku od Petriľáka /Spid bereha/ a mali spolu 11 deti: Mária za Kopáčom, Štefan v Čechách, Anna na Závodí, Helena v Ostrove n/Ohří, Marta u Karoša, Katarína na Závodí, Janko v Žiline, Peter momentálne ostal na tom pľaci, Viera na Medzibrodí, Miško aj Milan ostali slobodní.

Havrivovi /Maľarčikovi/

Ján pochádzal od Cibuli /Maľarčíka/, mal manželku od Bošňaka /Boreckých/ a mali spolu 6 deti a to Michal, Mária, Ján, Helena, Marta a Anna.

Hnativski /Pjatákovi/

Peter mal manželku Helenu od Sfunduša /Knapovú/ a mali spolu 5 deti a to Peter, Ján, Helena, Mária, Milan. 

Bondrišiny /Dubovecki/

Štefan mal manželku Annu od Barnulinych /Malastovu/ a žili v biede, mali spolu 9 deti, aj veľa pôdy, museli odísť, lebo žili chudobne, keďže odvádzali veľké kontigenty. Odsťahovali sa do Strážok, potom do Liptovskej Teplej. Domček odkúpili Nižni Bartkovi. Keď odišli z domčeka, Košč a Lompartovi tam dočasne bývali,  po čase  si Duboveckí naspäť svoj domček odkúpili.  Bondrušiného brat sa volal Džán, bol postihnutý, pásol kravy. Keď odišli na majetky, Džána nechali na Sulíne, zobrali si ho Vyšni Bartkovi, aby tam pásol kravy a potom „slúžil“ u Žimových /Vilčákových/.

Vazarjovi /Hutnikovi/

Janko Hutník /Hrnik/ si zobral za manželku Máriu od Lomparta. Spolu mali 3 deti a to Petra, Annu, Štefana. Janka zabilo drevo pri výstavbe stodoly a tak si Mária zobrala za muža jeho brata Štefana. Spolu mali 3 deti a to Máriu, Michala a Martu. Keď Máriu zabil na poli blesk, Štefan si zobral za manželku Martu od Havtaňaka /Fiľákovú/ a mali spolu 4 deti a to Janka, Ondreja, Milana a Petra.

Bartošovi /Pjatakovi/

Michal pochádzal z toho pľacu, s manželkou Máriou od Haľamových mali spolu jedného syna Michala. Ten si zobral manželku Katarínu od Papušaka /Hanišáka/. Zomrel mladý a ostali po ňom 3 deti Michal, Mária a Helena. Manželka sa ako vdova vydala za Michala Olekšáka /Drdu/.

 

Publikované: 17.2.2022 | Aktualizácia: 11.8.2022
Nastavenia cookies