Symboly obce

Symbolom obce Veľký Sulín je patrón kostola sv. Michal archanjel.

Prvá doposiaľ známa pečiatka obce Veľký Sulín vznikla v 2. polovici 19. storočia. Jej odtlačok sa nachádza na dokumente z roku 1869. Je na nej zobrazený sv. Michal archanjel s krížom a drakom. Kruhopis pečiatky znie: * SZEPESSULIN KÖZSÉG PECZÉTJE (Spišský Sulín, obecná pečiatka). Pečiatku obec používala do začiatku 20. storočia. Nová pečiatka z roku 1906 v heraldickej úprave má kruhopis: * SZEPES VÁRMEGYE NAGYSZULIN KÖZSÉG* 1906 (Spišská stolica, obec Veľký Sulín 1906). Erb tvorí strieborný štít s červenoodetým sv. Michalom archanjelom, so zlatou gloriolou, zlatým krížom a zeleným drakom.

Znakom Malého Sulína bola nad trojvrším letiaca orlica. Pečatidlo obce z roku 1837 sa nachádza vo Vlastivednom múzeu v Prešove. Odtlačok pečiatky sa nachádza na archívnom dokumente z roku 1869. Kruhopis pečatidla je takýto: SZULIN HELYSEG PETSETJE 1837 (Sulín, obecná pečiatka 1837).

Erb obce
Súčasný erb obce je štiepený na dve polovice. V prvej striebornej polovici je červenoodetý sv. Michal so striebornými krídlami, zlatým krížom a zeleným drakom. V druhej červenej polovici nad strieborným trojvrším je zlatá orlica.

Vlajka obce
Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, červenej, zelenej, žltej, červenej a bielej.

Pečať obce
Je okrúhla, upostred s obecným symbolom a kruhopisom: Obec Sulín.

Symboly obce Sulín boli schválené Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a sú zaevidované v Heraldickom registri pod signatúrou HR S-41/93.

201901301004070.1428994091
201901301004070.1428995215
Publikované: 25.3.2015 | Aktualizácia: 30.1.2019
Nastavenia cookies