Oslavy založenia DHZ v Sulíne

Členovia organizácie DHZ Sulín s ďalšími miestnymi priaznivcami hasičov pripravili na nedeľné popoludnie 31.8.2014 oslavy 100. výročia založenia DHZ Sulín. Osláv sa zúčastnili aj hasičské zbory: DHZ Malý Lipník, DHZ Zegiestow, hostia z poľského Zegiestowa, mladí hasiči zo Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku, ktorých vedie učiteľka Mgr. Mária Bakajsová, obyvatelia obce aj z blízkeho okolia.
      Slávnosť sa začala svätou liturgiou o 10.30 hod. Po jej ukončení sa hasiči a ostatní prítomní presunuli na futbalové ihrisko, kde veliteľ sulínskych hasičov Ing. Lukáš Kuča vykonal nástup a začala sa oficiálna slávnostná časť. Prítomných pozdravil a oslavy otvoril František Maľarčík, predseda RD a člen DHZ. Po ňom nasledovala história od založenia DHZ prednesená Miroslavom Tyliščákom. Starostka obce Anna Hiľáková napokon  poďakovala sulínskym hasičom za ich prácu, ktorú robia pre Obec a pre všetkých občanov v duchu „Bohu na slávu, národu na chválu a blížnemu na pomoc“.
Krásne podujatie narušil mierny dážď Ani také počasie však atmosféru nepokazilo a program pokračoval.
Krátkym príhovorom sa predstavili aj predseda OV DPO SR František Krajger, riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni Vladimír Haľko a starosta (soltys) poľskej obce Zegiestow Henryk Czerwińczak.
    Po príhovoroch nasledoval slávnostný akt ocenení. Na návrh DHZ v Sulíne Predsedníctvo Okresného výboru v Starej Ľubovni udelilo:
Ďakovný list Obci Sulín a Roľníckemu družstvu Prameň v Sulíne
Pozdravný list Ochotniczej Strazi Požarnej v Zegiestowe
Pozdravný list pri príležitosti životného jubilea: Štefanovi Malastovi, Sulín č.d. 147 /50 rokov/, Štefanovi Malastovi č.d. 84 /80 rokov/, Jánovi Kučovi č.d. /50 rokov/ Terézii Malarčikovej /50 rokov/
Stužku za vernosť v členstve DHZ: Michalovi Boreckému č.d. 103 /za 30 rokov/, Michalovi Haľamovi č.d. 72 /za 50 rokov/, Michalovi Hutníkovi č.d. 153 /za 60 rokov/, Jánovi Malarčikovi č.d. 105 /za 40 rokov/, Michalovi Malastovi č.d. 155 /za 30 rokov/, Jánovi Malastovi č.d. 87 /za 30 rokov/, Jánovi Olekšákovi č.d. 143 /za 30 rokov/
Medailu so stužkou za príkladnú prácu Michalovi Hiľákovi č.d. 82, Štefanovi Hriňákovi č.d. 78, Žofii Hutníkovej, Viere Hutníkovej č.d. 93, Petrovi Kurcinovi st. č.d. 92 a Františkovi Maľarčíkovi č.d. 68
Medailu so stužkou za zásluhy Miroslavovi Tyliščákovi č.d. 92, Mikulášovi Hutníkovi a Jánovi Klembarovi č.d. 93

     Po skončení slávnostnej časti a ustatí dažďa program pokračoval zábavnými aj súťažnými disciplínami hasičských družstiev. Prítomní si mohli pochutiť na poľovníckom a družstevnom guľáši. Ukážky techniky a hasenia penovou predviedli príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni.

    Po vyhodnotení súťaží sa oslavovalo na miestnom ihrisku a v neskorých nočných hodinách v kultúrnom dome sa konala tanečná zábava so skupinou Song z Rešova.

    Výbor DHZ v Sulíne ako aj Obec Sulín sa touto cestou chce poďakovať všetkým miestnym hasičom za podporu akcie, všetkým sponzorom, hosťom, OV DPO, OR HaZZ za pomoc pri zabezpečení tejto akcie a jej zdarný priebeh.

Publikované: 31.8.2014 | Aktualizácia: 31.8.2014 | Zobrazené: 358