Ščerbovka a Doščana

Ščerbovka

Žili tam Gumuľákovi, Hriňákovi a krátky čas aj Romaňákovi.

Hriňákovi

Štefan mal za ženu od Kužmiackych /Kuzmiakovi/ z Maľarovky a odišiel do Jarabiny. Sestra Helena sa vydala za Ponkivskeho /Olekšáka/, odišli do Kežmarku, a jej syn Andrej si zobral Cicákovú.  Mária, Anna,  Katarína a Júlia sa vydali na Hraničné, Mikuláš bol slobodný a zomrel mladý.

Gumuľákovi

Otec Gumuľák mal ženu  z Hraničného, deti:  Mária  vo Farkašovciach , Anna sa vydala na Hraničné, Katarína na Medzibrodie, Helena  do Toporca, Janko v Martine, Mikuláš  ako vdovec žije s Benkovou na Hraničnom, Miško mal  z Hraničného ženu a Peter mal ženu z Medzibrodia.  Miška syn Miško chodil hrávať s kapelou  Cigánski diabli, nemali deti a tak si osvojili dve rómske deti. Sestra Miška, čo hrávala s kapelou, išla do kláštora.

Romaňákovi

Ujo z Malého Sulína sa priženil ku Vaňovej /Hutníkovej/, ale po vojne, keď bola možnosť odísť do Čiech, odišli. Za nejaký čas sa vrátili nazad do domu. Preto, že ich bolo veľa a dom bol pre nich malý, odišli do Starej Ľubovne. Deti: Anna, Mária, Vasil a Peter boli dvojčatá, Miško, Janko. V Starej Ľubovni  bývali za mostom pri kasíne.

Doščana

 

Pokrivčákovi /Nižni Pokrivčákovi/ 

Žili dvaja bratia Peter a Štefan . Peter mal ženu od Ponkivských /Olekšáka/,  boli bezdetný. Štefan mal deti: Mária, Štefan, Janko, Peter, Helena, Anna zomrela na záškrt. Štefan Pokrivčák bol dlhé roky predsedom Okresného národného výboru v Starej Ľubovni,  Ján Pokrivčák bol predsedom Jednotného roľníckeho družstva v Podolínci, Peter Pokrivčák stavebný inžinier v Bratislave.

 

Pokrivčákovi /Vyšni  Pokrivčákovi/ 

Štefan mal deti z prvého manželstva dvoch chlapcov, bol z toho pľacu a druhá žena bola od Havrivy. Deti: Katarína vydatá do Žaka na Malý Sulín, Janko sa nakoniec  oženil na Malý Lipník a odišli do Kežmarku, Anna v Čechach, Miško sa priženil a mal ženu z Malého Sulína od Tyrpáka /Terka Gburová/ zabilo ho drevo v lese, žena potom odišla do Čiech  a ešte dvaja bratia, Peter a Ondrej, ktorí odišli tiež do Čiech. 

 

Polomčákovi /Polomčákovi/ 

Ku Pončuli sa prisťahoval Polomčák z Hraničného a zobral si Katarínu od Hrobára /Pjatáka/. Bolo ich veľmi veľa. Mikuláš odišiel do Čiech, Janko do Martina, Štefan na Kremnej ženu mal od Bukoviča, odišiel tiež do Martina,  Katarína na Kremnej, mali obchod,  Mária na Hraničnom za Polomčákom, Anna, Helena vydatá za Štefanom Papušakom /Hanišákom/ a Verona.  Všetci odišli, domčeky mali dva, aj na pľacu, kde majú teraz domček Matviakovi. Polomčákovi žili pri Vaňových.

 

Matviakovi 

Pod cestou  žili Matviakovi, domček, ktorý majú teraz, si postavili na pľacu Polomčákových. Štefan bol policajt v Košiciach, mal ženu z Údola,  Mikuláš ostal v tom dome, mal za ženu Haľamovú, bol policajt, nejaký čas žili v Čechách na Vsetínsku, ale vrátili sa.  Janko odišiel do Čiech, Mária vydatá za Vaňovým, Marta za Kučom poniže Kuchcenčinych,  Helena, Anna vydatá  za Mlynarom /Pavľakom/ odišli do Mikuláša.

 

                   Vaňovi /Hutníkovi/ 

Žili na Doščane,  oproti Matviakovym. Ján Hutník (1871-1942) mal s prvou manželkou Annou 3 dcéry Annu (vydala sa za Macka na Malý Lipník), Martu (vydala sa za Vorobľa do Starej Ľubovni) a Máriu, ktorá ostala slobodná. Po smrti Anny sa oženil s Teodóziou (1886-1946), rod. Guregovou , s ktorou mal deti Štefana, Helenu, Teodóziu (vydala sa za Petra Romaňáka zo Ščerbovky a žili v S. Ľubovni), Jána (odišiel do Bratislavy), Mikuláša (žil v Bratislave), Katarínu (vydala sa za Miška Petrička/Boreckého, v roku 1947 odišli na Ukrajinu, v roku 1965 sa vrátili na Slovensko) a Michala (odišiel na Ukrajinu a ostal v Rusku, kde sa oženil a aj zomrel).

 

 

 

 

Publikované: 17.2.2022 | Aktualizácia: 12.8.2022
Nastavenia cookies