Aktuality

Deň detí 1.6.2014
1.6.2014

Deň detí 1.6.2014

Komisia mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Sulíne s predsedom Petrom Hutníkom usporiadala v nedeľu 1.6.2014 športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre sulínske deti rôznej vekovej kategórie.


1.11.2013

Posviacka farskej budovy a chrámu sv. archanjela

Dňa 10.11.2013 sa v našej obci konala posviacka farskej budovy a nášho gréckokatolíckeho chrámu zasvätený sv. archanjelovi Michalovi pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. archanjela Michala.


1.8.2012

Primície

Dňa 30.6.2012 sa v našej obci konali primície – prvá svätá liturgia nášho otca - novokňaza - Patrika Maľarčíka.


1.2.2012

Protipovodňové opatrenia v obci Sulín

Obec Sulín v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR s Úradom vlády SR v Bratislave, Nám. Slobody 1 a to vo výške 92.700,- € na bežné výdavky v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu.
Projekt trval od 1.5.2011 do 31.10.2011.