Aktuality

13.4.2023

Zmena termínu zasadnutia OZ

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sulíne sa uskutoční v piatok 14.4.2023 o 15,00 hod.21.10.2022

Október- Mesiac úcty k starším

V nedeľu 23.10.2022 sa uskutočnilo v kultúrnom dome v časti Veľký Sulín, posedenie pri príležitosti "Október - Mesiac úcty k starším".
Na podujatí vystúpili s pekným kultúrnym programom žiaci Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku a bratia Imrichovi.


25.8.2022

Hasičská súťaž 21.8.2022

Dňa 21.8.2022 sa konal v našej obci XVII. ročník hasičskej súťaže o pohár starostky obce Sulín. Zúčastnilo sa ho 9 mužských družstiev a 4 ženské družstvá.
V ženskej kategórii sa na I. mieste umiestnili hasičky z Veľkého Lipníka, na II. mieste Litmanová a na III. mieste Jakubany.
V kategórii mužov na I. mieste sa umiestnili naši hasiči, na II. mieste Plavnica a na III. mieste Žipov.


Cezhraničné stretnutie dňa 31.7.2022
1.8.2022

Cezhraničné stretnutie dňa 31.7.2022

Dňa 31.7.2022 sa uskutočnilo na poľskej strane, v Zegiestowe, cezhraničné stretnutie, ktoré bolo zamerané na stretnutie rodín.
Naša obec prispela k tomuto podujatiu chutným gulášom.
Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii.


13.7.2022

MAS ĽUBOVNIANSKO

Naša obec sa zapojila do projektu, v rámci ktorého sme žiadali o poskytnutie nenávratného finančného na Rekonštrukciu zvonice v časti Malý Sulín. Projekt je realizovaný prostredníctvom MAS ĽUBOVNIANSKO, na ktorej sú zverejnené vyhlásené výzvy k aktivitám IROP. Táto stránka bude slúžiť na spropagovanie územia MAS ĽUBOVNIANSKO.

Zdieľajte odkaz:
https://www.facebook.com/maslubovniansko