Výstavba: Sulín-Muszyna-Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia

V rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko- Slovenská republika 2007 - 2013, názov projektu : "Sulín - Muszyna- Zegiestów: lávka spolupráce a rozvoja pohraničia" , kód projektu WTSL.01.01.00-12-149/10-00, začali sa stavebné práce na slovenskej strane 3.2.2015. Vedúcim partnerom je Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna a partnerom je Obec Sulín. Celkové náklady projektu sú vo výške 1.279.104,06 €, z toho na poľskej strane 785.471,06 €, čo je 61,41 % a na slovenskej strane 493.633.- €, čo je 38,59 %.
Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja vo výške 85%, zo štátneho rozpočtu SR vo výške 10 % a obec sa podieľa 5 %- ným spolufinancovaním.
Stavebné práce vykonáva firma Budownictwo Komunikacyjne inž. Walenty Kuśnierz,  Nowy Sacz.


Publikované: 15.5.2015 | Zobrazené: 289