Aktuality


Posedenie starších 28.10.2019
29.10.2019

Posedenie starších 28.10.2019

Dňa 28.10.2019 Obec Sulín v spolupráci s farským úradom a občianskym združením OZ-Sulín usporiadali pri príležitosti "Október- mesiac úcty k starším", posedenie s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili deti a žiaci Základnej školy s materskou školou v Malom Lipníku. Program začal o 11,00 hod. svätou liturgiou v chráme a pokračoval v kultúrnom dome.
Fotografie z posedenia vo fotoalbume.22.10.2019

Voľby do NR SR 2020

V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Obec Sulín zverejňuje elektronickú adresu, na ktorú je možné zasielať žiadosti o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v roku 2020. E-mailová adresa je: obecsulin@livenet.skPonuka na predaj alebo prenájom budovy školy
8.8.2019

Ponuka na predaj alebo prenájom budovy školy

V roku 2012 bola ZŠ s MŠ v Sulíne vyradená zo siete škôl a školských zariadení. Budova je doposiaľ využívaná iba občas, počas letných prázdnin. Z toho dôvodu ponúkame možným záujemcom budovu do prenájmu alebo vlastníctva, nakoľko ide o veľké priestory v tejto budove. Nájde sa niekto, kto urobí z budovy školy, budovu Života? Nájde sa druhý "Marián Kuffa"? Je to jedna z podmienok, aby naša budova bola využitá za účelom pomoci sociálne slabším, chorým, postihnutým, bezdomovcom, deťom z rozvrátených rodín a ústavov, pomoc sirotám, starým, slobodným matkám ...
Záujemcovia píšte na adresu: Obec Sulín, Sulín 99, 065 46 Malý Lipník alebo e-mailujte: obecsulin@livenet.sk, prípadne volajte na č.tel. 0902 777 102.
Anna Hiľáková
starostka obce
1.4.2019

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Sulín dňa 30.3.2019

V obci Sulín bolo zapísaných 274 voličov,
volieb sa zúčastnilo 95 voličov, čo je 34,67 %.
Počet platných hlasov: 90

Výsledky volieb:

1. Zuzana Čaputová, Mgr. 19 hlasov

2. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 71 hlasov


18.3.2019

Výsledky volieb prezidenta SR v obci Sulín

Počet voličov zapísaných v zozname: 287,
počet voličov, ktorí sa zúčastnili volieb: 114, čo je 39,72 %,
Platné hlasy: 113

Výsledky: JUDr. Maroš Šefčovič , PhD. 30 hlasov,

Mgr. Zuzana Čaputová 25 hlasov,

Ing. Mgr. Marian Kotleba 20 hlasov,

JUDr. Štefan Harabin 19 hlasov,

RNDr. František Mikloško 10 hlasov,

Bc. Milan Krajniak 6 hlasov,

Ing. Béla Bugar 1 hlas,

Martin Daňo 1 hlas,

Ing. Bohumila Tauchmanová 1 hlas