Udeľovanie ocenení na slávnostnom zasadnutí OZ

Domov nie je miesto, ktoré sme si zvolili.
Domov nám bol darovaný, a my ho opäť môžeme iba darovať.
Domov je kus sveta, kde sa radi vraciame.

Sme na svoju rodnú obec hrdí, sme radi, že ju máme. Ale ani tento malebný kút sveta, nám najbližší, potrebuje našu starostlivosť, náš vzťah ku krajine, prostrediu a k ľuďom v našom okolí.

Ľudí, ktorí sa obetujú, ktorí neváhajú urobiť veľa pre iných a pre svoju rodnú obec, máme aj okolo seba. Sú pre nás vzorom i povzbudením. Takých ľudí si treba vážiť a ceniť.

Obec Sulín na slávnostnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Sulíne dňa 31.10.2014 ocenila prácu a niektoré osobnosti našej obce a vyslovila im úprimné ďakujem, za všetko, čo robia pre krajší život v našej obci.

Obecné zastupiteľstvo v Sulíne udelilo:
Čestné občianstvo Mgr. Ing.  Radoslavovi Olekšákovi za dlhodobú obetavú prácu pre rozvoj obce

Čestné občianstvo Jánovi Pjatákovi za zásluhy pri rozvoji obce

Cenu starostky obce Štefanovi Malastovi za dlhoročnú prácu pri údržbe obecného verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu

Ocenenie obcou Helene Malastovej za dlhoročné vedenie obecnej kroniky

Ocenenie obcou hlavnému kontrolórovi obce Mgr. Jozefovi Jendrichovskému

Ocenenie obcou a poďakovanie poslancom za posledné volebné obdobie:
Márii Vitkovej
Milanovi Kičurovi
Bc. Martinovi Kurcinovi
Petrovi Hutníkovi
Bc. Emílii Hrickovej
Emílii Hanišákovej


Všetkým oceneným úprimné ĎAKUJEM!

Nie iba matka, otec, sestry sú tvoja rodina,
je ňou aj sused, ľudia z iných miest a národov,
preto každému stôl bohato prestri,
nikoho nevynechaj, ani náhodou.

Nikomu neublíž, nepraj zlé,
neuraz, k pravde sa dvíhaj,
ako z hliny raž.
Neoklam, ak si iní mince dôvery,
u teba na drobno rozmenia.
Tvár si neskrývaj za ružovú masku,
každého miluj, každého si váž.

Maj srdce čisté, ako jarná lúka,
dažďom skropená.
Rozdávaj iba úsmev a lásku,
ona sa potom vráti k tebe späť, ako ozvena.

Tak nech ubieha tvoj rok,
mesiac, týždeň, každá hodina.
Sme predsa všetci jedna rodina.

Publikované: 1.11.2014 | Aktualizácia: 1.11.2014 | Zobrazené: 262