Aktuality

30.8.2022

Kandidátne listiny

Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí je potrebné doručiť zapisovateľke MVK Helene Malastovej najneskôr dňa 30.08.2022 do 24,00 hod. Od 15,30 hod. do 24,00 hod. preberá na adrese Sulín 147.


25.8.2022

Hasičská súťaž 21.8.2022

Dňa 21.8.2022 sa konal v našej obci XVII. ročník hasičskej súťaže o pohár starostky obce Sulín. Zúčastnilo sa ho 9 mužských družstiev a 4 ženské družstvá.
V ženskej kategórii sa na I. mieste umiestnili hasičky z Veľkého Lipníka, na II. mieste Litmanová a na III. mieste Jakubany.
V kategórii mužov na I. mieste sa umiestnili naši hasiči, na II. mieste Plavnica a na III. mieste Žipov.


Cezhraničné stretnutie dňa 31.7.2022
1.8.2022

Cezhraničné stretnutie dňa 31.7.2022

Dňa 31.7.2022 sa uskutočnilo na poľskej strane, v Zegiestowe, cezhraničné stretnutie, ktoré bolo zamerané na stretnutie rodín.
Naša obec prispela k tomuto podujatiu chutným gulášom.
Fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii.


13.7.2022

MAS ĽUBOVNIANSKO

Naša obec sa zapojila do projektu, v rámci ktorého sme žiadali o poskytnutie nenávratného finančného na Rekonštrukciu zvonice v časti Malý Sulín. Projekt je realizovaný prostredníctvom MAS ĽUBOVNIANSKO, na ktorej sú zverejnené vyhlásené výzvy k aktivitám IROP. Táto stránka bude slúžiť na spropagovanie územia MAS ĽUBOVNIANSKO.

Zdieľajte odkaz:
https://www.facebook.com/maslubovnianskoOtvorenie Informačného centra Sulín
14.6.2022

Otvorenie Informačného centra Sulín

Dňa 1.6.2022 bolo v našej obci otvorené Informačné centrum, poskytujúce služby turistom a cykloturistom.
Otvorenia sa zúčastnil aj predseda PSK PaedDr. Milan Majerský, PhD. a poslankyňa PSK Ing. arch. Zita Pleštinská.


28.4.2022

Vzdanie sa poslaneckého mandátu

Poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Sulíne, Bc. Emília Hricková, sa v zmysle § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dňa 26.04.2022 vzdala poslaneckého mandátu.
17.2.2022

"Do minulosti"

Vážení občania, milí čitatelia, milovníci histórie!
Už dávnejšie som sa začala zaoberať myšlienkou, že dám na papier zoznam rodín, ktorí žili v našej obci. Dôvodom je to, že naša generácia a naše deti si nepamätajú mená niektorých rodín, ani to, kde žili, ani ich prezývky.
Chcem sa týmto poďakovať p. Helene Malastovej, bývalej dlhoročnej predsedníčke MNV v našej obci, ktorá mi dala kompletný súpis rodín počnúc Ščerbovkou, končiac mlynárom Pavľákom a tiež p. Anna Kičurovej zo Závodia, ktorá doplnila tento zoznam o rôzne zaujímavosti.
Veľa rodín v dôsledku biedy a chudoby sa z našej obce vysťahovalo do Čiech. Bolo to hlavne po vojne, keď sudetskí Nemci museli opustiť svoje príbytky a odísť do Nemecka. Zostalo po nich veľa prázdnych domov, kde museli všetko nechať. Tie potom obsadili aj naši občania a tak prišli k lepším životným podmienkam. Niektorí odišli na Ukrajinu, tam však treli ešte väčšiu biedu a tak sa poniektorí vrátili späť. Ďalšou príčinou úbytku ľudí boli choroby. Ľudia zomierali na choleru, týfus, červienku, pretože neboli lekári, ani peniaze na lieky.
Len pre zaujímavosť: v roku 1940 bolo v našej obci 729 obyvateľov, v roku 1948 mala obec 635 obyvateľov, dnes žije v našej obci 300 obyvateľov a vyzerá to tak, že pomaly pôjdeme s tým číslom nižšie a nižšie.
Chcem poprosiť všetkých pamätníkov, ak budete mať zaujímavé doplňujúce informácie, napíšte nám na našu emailovú adresu, my tie informácie do novej kolónky „Do minulosti“ radi doplníme, prípadne opravíme.

S úctou Anna Hiľáková, starostka