Posviacka farskej budovy a chrámu sv. archanjela

Dňa 10.11.2013 sa v našej obci konala posviacka farskej budovy a nášho gréckokatolíckeho chrámu zasvätený sv. archanjelovi Michalovi pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. archanjela Michala.
Pred sv. liturgiou sa konal akatist, ktorý viedol náš rodák a farár Patrik Maľarčík , slúžiaci momentálne vo farnosti Ľutina. Potom veriaci sa modlili ruženec.
Pred pol jedenástou sa pred budovou farského úradu a gréckokatolíckeho chrámu zhromažďovali veriaci a čakali na príchod vladyku arcibiskupa Jána Babjaka SJ, ktorý najprv posvätil farskú budovu a to zvonku aj zvnútra, keďže je to nová budova, ktorá ešte nebola posvätená. Spolu s ním sa slávnostnej sv. liturgie zúčastnili otcovia duchovní: o. Andrej Šambronský - správca farnosti v Humennom - Dubník, o. Ján Minďaš -výpomocný duchovný v Jakubanoch , o. Michal Kuruc ml. - arcibiskupský ceremoniár, dekan z farnosti obce Orlov - Peter Iľko, ktorý bol hlavným celebrantom sv. liturgie, o. Jozef Šoltýs ml. - správca farnosti v Malom Lipníku, o. Ľubomír Karaffa - správca farnosti Údol, otec duchovný z poľského Zegiestowa a ďalší otcovia duchovní.
Otec vladyka posvätil farskú budovu a potom sa za účasti všetkých otcov duchovných, sulínskej mládeže v ľudových krojoch, sulínskych hasičoch a poľských hasičoch zo Zegiestowa, starostom obce Zegiestow p. Henrykom Czervińczakom, jeho poslancom a všetkými veriacimi presunuli pred chrám, kde ich čakali poľovníci z Poľovníckeho združenia Sulínka, ktorí pri gaštane vystavili úlovok – jeleňa a novú zástavu, ktorá bude slúžiť Poľovníckemu združeniu Sulínka. JUDr. Pavol Pastirčák – predseda Poľovníckeho združenia „Sulínka“ predniesol krátky príhovor a poprosil vladyku arcibiskupa Jána Babjaka SJ o požehnanie úlovku a zástavy Poľovníckeho združenia.
Po tomto akte sa arcibiskup vladyka Ján Babjak SJ presunul ku chrámu sv. Archanjela Michala, kde požehnal a posvätil obnovený chrám zvonku.
Veriaci urobili novú fasádu a novú strechu chrámu, inštalovali nové okná, zrekonštruovali aj interiér chrámu, ikonostas a svätyňu, v ktorej je nová dlažba a obnovený oltár.
A začala sa slávnostná sv. liturgia.

V homílii pripomenul dôležitosť vzťahu s naším anjelom strážnym, ktorý je Bohom daný každému z nás a ktorý je naším najbližším ochrancom a priateľom. Vyzval veriacich, aby sa modlili vrúcne k svojmu anjelovi strážnemu a aby sa nebáli komunikovať s ním. Je totiž dôležité naučiť sa počúvať jeho hlas, jeho napomenutia a rady. Aj keď modlitba k anjelovi strážnemu patrí k prvým modlitbám, ktoré sa ešte ako deti naučíme, jednak pobožnosť k nemu nie je iba výsadou detí, ako sa to môže niekedy zdať. Vladyka Ján veľmi povzbudil dospelých veriacich, keď pripomenul, v akých pokušeniach a nebezpečenstvách sa často dospelí nachádzajú, že by potrebovali aj dvoch anjelov strážnych. Svoju homíliu obohatil príkladmi z vlastného života, ako ho ochránil jeho anjel strážny a ako sa vladyka Ján učil počúvať jeho hlas.
Na konci liturgie otec vladyka Ján arcibiskup poďakoval všetkým prítomným za krásne spoločné slávenie Presvätej Eucharistie. Otec Michal Kuruc st. - správca farnosti, poďakoval vladykovi Jánovi za posvätenia, za milé slová a v mene veriacich ubezpečil ho o každodenných modlitbách veriacich farnosti za svojho pastiera – metropolitu. O. Michal Kuruc st. sa poďakoval kurátorom a všetkým veriacim, ktorí sa pričinili o dokončenie farskej budovy a obnovenie chrámu sv. archanjela Michala. Odmenil 6 kurátorov za ich záslužnú prácu obrazmi. Ocenenie dostali: Peter Malast, František Maľarčík, Ján Olekšák, Milan Matviak, Ján Hriňák a Ján Hutník.
Po duchovnom pokrme nasledovalo pohostenie poľovníckym guľášom pre všetkých veriacich, ktorú pripravili poľovníci a v kultúrnom dome bolo pohostenie pre pozvaných veriacich spolu s vladykom arcibiskupom Jánom.
Farnosť Sulín bude s vďačnosťou spomínať na návštevu otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, a pamätať na jeho slová povzbudenia. Na mnohaja lita, Vladyko!

Publikované: 1.11.2013 | Aktualizácia: 1.11.2013 | Zobrazené: 81