Roľnícke družstvo

Jednotné roľnícke družstvo v Sulíne bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 27. januára 1979, na ktorej boli schválené stanovy a zvolené vedenie družstva. Za predsedu bol zvolený Mikuláš Fabián. Prihlášky podpísalo 113 roľníkov. Za členov predstavenstva družstva boli zvolení: Michal Haľama, Anna Kučová, Katarína Kučová, Mikuláš Matviak, Štefan Malast a Michal Pjatak. Po založení družstvo obhospodarovalo 591 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 78 hektárov ornej pôdy. V prvom roku družstvo pestovalo jačmeň, zemiaky a ľan, ktorý odovzdávali do Tatraľanu Kežmarok. 12. mája 1979 v rámci družstva začala činnosť dielňa na šitie zvrškov športovej obuvi pre Závody 29. augusta v Partizánskom, v ktorej bolo zamestnaných 22 žien. Od vzniku družstva do roku 1989 boli postavené maštale, senážne veže, dva senníky, prevádzková budova a dve šesťbytové jednotky. V rokoch 1982 – 1990 družstvo v letnom období chovalo hydinu. Len v roku 1982 odchovalo 37 053 ks hydiny. Pred prevratom, v roku 1986 bolo na družstve zamestnaných 174 pracovníkov.

Po prevrate v roku 1989 Jednotné roľnícke družstvo v roku 1992 zmenilo svoj názov na Roľnícke družstvo „Prameň“ Sulín.

Ponovembrový vývoj, ktorý zasiahol všetky oblasti nášho života, negatívne doľahol aj na sulínske družstvo. Transformácia ekonomiky citeľne zasiahla všetky odvetvia výroby družstva. Najcitlivejší bol zásah do štruktúry zamestnanosti. K 31. decembru 2003 družstvo malo iba 25 pracovníkov.

Predsedovia družstva:
Mikuláš Fabián (1979 – 1990)
Ing. Jozef Čanda (1990 – 1993)
Ing. Štefan Hnat (1993 –  21.4.2006)
František Maľarčík ( 21.4.2006 -

Publikované: 25.3.2015 | Aktualizácia: 30.1.2019
Nastavenia cookies