VZN

VZN
Názov Dátum
Návrh VZN 1/2023 o ostatných poplatkoch vyberaných obcou 22.08.2023 Návrh VZN 1-2023 o ostatných poplatkoch vyberaných obcou - 514.13 kB
VZN č. 5/2022, ktorým sa mení VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 05.12.2022 VZN č. 5-2022 k VZN č. 1-2021 - 353.63 kB
VZN č. 4/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené 30.06.2022 VZN 4-2022 - činnosti zakázané na území obce - 358.42 kB
VZN č. 3/2022 o organizácií miestneho referenda v obci Sulín 30.06.2022 VZN 3-2022 o organizácií miestneho referenda - 464.02 kB
VZN č. 2/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Sulín 30.06.2022 VZN 2-2022 - pravidlá času predaja - 367.88 kB
VZN č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci Sulín a ochranu verejnej zelene 30.06.2022 VZN 1-2022 o udržiavaní čistoty v obci - 355.61 kB
VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a DSO 17.12.2021 VZN - miestne dane 1-2021 - 660.99 kB
Návrh VZN č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO 22.11.2021 Návrh VZN - miestne dane 1-2021 - 664.35 kB
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o podmienkach poskytovania dotácií 16.12.2020 VZN č. 2 - 2020 o poskytovaní dotácií - 713.25 kB
Dodatok č. 3 k VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO 16.12.2020 VZN - miestne dane 4-2016 Dodatok č. 3 - 376.15 kB