Profil verejného obstarávateľa


Názov: Obec Sulín, Sídlo: Obecný úrad Sulín 99, 065 46 Malý Lipník, IČO 00330191, DIČ 2020698845, telefón 052/4282401 alebo 0902 777 102, Kontaktná osoba: Anna Hiľáková, starostka obce, e-mail: obecsulin@livenet.sk

Publikované: 25.3.2015 | Aktualizácia: 9.7.2020
Nastavenia cookies