Malý Sulín

Prvá správa o obci je z roku 1600. Vtedy bola novou, ešte nezdanenou dedinou, kvalifikovanou ako Zulin, Noua villa. Miestni obyvatelia ešte neboli povinní platiť daň kráľovi. Bola majetkovou súčasťou panstva Plaveč a vo vlastníctve šľachticov Horvátovcov, ktorí dedinu založili koncom 16. storočia. Dedina bola založená na kopaničiarskom práve. Prvé domácnosti kopaničiarov sa tu usadzovali v 80. - 90. rokoch 16. storočia. Obec patrila k najmladším dedinám v okolí. Roku 1600 malo sídlisko asi 10 poddanských domov. Roku 1787 mala obec 22 a roku 1828 27 domov. Obec v jednotlivých obdobiach mala takýto počet obyvateľov:

 • 1787 - 136
 • 1828 - 217
 • 1869 - 263
 • 1880 - 278
 • 1890 - 268
 • 1948 - 251
 • 1900 - 344
 • 1910 - 289
 • 1921 - 282
 • 1930 - 267
 • 1940 - 306

V roku 1921 bolo v obci 60 domov a 282 obyvateľov. Národnostné zloženie a vierovyznanie obyvateľov bolo takéto:

Národnosť:

 • československá: 161
 • nemecká: 1
 • ruská: 10
 • židovská: 7
 • iná: 1
 • cudzinci: 2

Náboženstvo:

 • rímskokatolícke: 7
 • gréckokatolícke: 268
 • izraelitské: 7

Roku 1822 sa poddaní vzbúrili proti robotám. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a pracovali v lesoch. Po roku 1918 zamestnanie obyvateľstva sa nezmenilo. Dôsledky hospodárskej krízy 1929 - 1933 sa prejavili aj v obci prudkým zhoršením sociálnych pomerov obyvateľov. Mnohé rodiny v obci žili na pokraji svojej existencie. V obci v roku 1932 bolo 10 nezamestnaných. V jeseni roku 1944 prišli do obce nemecké zákopové jednotky, aby budovali obranné opevnenia. V obci zostali do 21. januára 1945. Na opevňovacie práce boli vyhnaní aj obyvatelia obce. Obec bola oslobodená 24. 1. 1945. 29. 1. 1945 bol utvorený revolučný národný výbor - predseda Ján Gbur, podpredseda Michal Dvorožňák, tajomník Michal Kuča. 2. februára 1945 bola v obci utvorená národná milícia, ktorej veliteľom sa stal Štefan Tokarčík. Jej úlohou bolo dbať na dodržiavanie poriadku, chrániť verejný a súkromný majetok, starať sa o bezpečnosť občanov a plniť ďalšie naliehavé úlohy. Vo voľbách 1946 zvíťazila Komunistická strana. Zo 143 hlasov získala 89, Demokratická strana 48. V roku 1947 optovalo z obce 7 rodín do ZSSR. Februárové udalosti sa odrazili aj v živote obce. 11. marca 1948 bol utvorený miestny akčný výbor Slovenského národného frontu (MAV SNF), ktorý usmerňoval politický život v obci. Jeho predsedom sa stal Ján Hriceňák, podpredsedom bol Ján Hriceňák a tajomníkom Ján Štefaňák.

Nastavenia cookies