Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenových ponúk pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Dátum zverejnenia:
18.1.2021
Poradové číslo:
18/2021 -1
Cena bez DPH:
14 276,35 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
5.2.2021 
Termín dodania:
31.10.2021 
Kód CPV:
4521200-6 

Kontakt

Helena Malastová
Tel.: 052/4282401

Dokumenty

Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.7.2020