Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenových ponúk pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.

Dátum zverejnenia:
21.7.2020
Poradové číslo:
3/2020
Cena bez DPH:
17 148,46 € 
Typ zákazky:
zákazka s nízkou hodnotou
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
30.7.2020 
Termín dodania:
31.12.2021 
Kód CPV:
45232141-2 

Kontakt

Helena Malastová
Tel.: 052/4282401

Dokumenty

Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 9.7.2020