Aktuality

Mini futbalový turnaj 16.8.2014
16.8.2014

Mini futbalový turnaj 16.8.2014

Tak ako všetci viete, 16. augusta 2014 sa uskutočnil mini futbalový turnaj na MVE Sulín. Chcel by som Vás ešte raz v krátkosti informovať a poďakovať.


Deň detí 1.6.2014
1.6.2014

Deň detí 1.6.2014

Komisia mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Sulíne s predsedom Petrom Hutníkom usporiadala v nedeľu 1.6.2014 športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre sulínske deti rôznej vekovej kategórie.


1.11.2013

Posviacka farskej budovy a chrámu sv. archanjela

Dňa 10.11.2013 sa v našej obci konala posviacka farskej budovy a nášho gréckokatolíckeho chrámu zasvätený sv. archanjelovi Michalovi pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. archanjela Michala.


1.8.2012

Primície

Dňa 30.6.2012 sa v našej obci konali primície – prvá svätá liturgia nášho otca - novokňaza - Patrika Maľarčíka.


1.2.2012

Protipovodňové opatrenia v obci Sulín

Obec Sulín v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR s Úradom vlády SR v Bratislave, Nám. Slobody 1 a to vo výške 92.700,- € na bežné výdavky v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu.
Projekt trval od 1.5.2011 do 31.10.2011.