Aktuality

10.5.2015

Deň matiek 10.5.2015

Dňa 10.5.2015 Občianske združenie Sulín, ktorého predsedom je Bc. Martin Kurcin, zorganizovalo Deň matiek. V programe vystúpili žiaci z našej obce, ktorí navštevujú Základnú školu s materskou školou v Malom Lipníku.


1.11.2014

Udeľovanie ocenení na slávnostnom zasadnutí OZ

Domov nie je miesto, ktoré sme si zvolili.
Domov nám bol darovaný, a my ho opäť môžeme iba darovať.
Domov je kus sveta, kde sa radi vraciame.


31.8.2014

Oslavy založenia DHZ v Sulíne

Členovia organizácie DHZ Sulín s ďalšími miestnymi priaznivcami hasičov pripravili na nedeľné popoludnie 31.8.2014 oslavy 100. výročia založenia DHZ Sulín.


Mini futbalový turnaj 16.8.2014
16.8.2014

Mini futbalový turnaj 16.8.2014

Tak ako všetci viete, 16. augusta 2014 sa uskutočnil mini futbalový turnaj na MVE Sulín. Chcel by som Vás ešte raz v krátkosti informovať a poďakovať.


Deň detí 1.6.2014
1.6.2014

Deň detí 1.6.2014

Komisia mládeže a športu pri Obecnom zastupiteľstve v Sulíne s predsedom Petrom Hutníkom usporiadala v nedeľu 1.6.2014 športový deň pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre sulínske deti rôznej vekovej kategórie.


1.11.2013

Posviacka farskej budovy a chrámu sv. archanjela

Dňa 10.11.2013 sa v našej obci konala posviacka farskej budovy a nášho gréckokatolíckeho chrámu zasvätený sv. archanjelovi Michalovi pri príležitosti odpustovej slávnosti sv. archanjela Michala.


1.8.2012

Primície

Dňa 30.6.2012 sa v našej obci konali primície – prvá svätá liturgia nášho otca - novokňaza - Patrika Maľarčíka.


1.2.2012

Protipovodňové opatrenia v obci Sulín

Obec Sulín v rámci prvého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok 2011 uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác 1. Realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR s Úradom vlády SR v Bratislave, Nám. Slobody 1 a to vo výške 92.700,- € na bežné výdavky v zmysle štruktúrovaného rozpočtu projektu.
Projekt trval od 1.5.2011 do 31.10.2011.

Zber odpadu

Rodinné domy

 • 23.júl utorok

  Komunálny odpad

 • 14.aug streda

  Kov Plasty

 • 06.sep piatok

  Papier

 • 10.okt štvrtok

  VOO a NO

 • 27.nov streda

  Sklo

Zobraziť viac +
Nastavenia cookies