Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky, konaných v Sulíne dňa 23.3.2024 25.03.2024 Výsledky volieb prezidenta Slovenskej republiky - 23.3.2024 - 539.81 kB
Voľby do Európskeho parlamentu Slovenskej republiky - oznámenie o určení volebného okrsku a volebnej miestnosti 04.03.2024 Určenie volebného okrsku a volebnej miestnosti - 125.21 kB
Informácie pre voliča v anglickom jazyku - voľby do Európskeho parlamentu 13.02.2024 Informácie pre voliča v anglickom jazyku - voľby do Európskeho parlamentu - 25.43 kB
Informácie pre voliča o práve voliť a práva byť zvolený - voľby do Európskeho parlamentu 13.02.2024 Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu - 213.17 kB
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sullíne dňa 15.12.2023 12.12.2023 Program OZ 15.12.2023 - 140.46 kB
Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Sulín na roky 2023-2030 07.12.2023 Návrh PHSR obce Sulín na roky 2023-2030 - 2.29 MB
Zápisnica OKVK z volieb do NR SR, konaných 30.09.2023 v Sulíne 02.10.2023 Zápisnica OKVK z 30.9.2023 - 6.11 MB
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK 06.09.2023 Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK - 208.65 kB
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021 - 2030 06.09.2023 PHR a SR PSK - 287.49 kB
Rozhodnutie o uznaní za prírodnú minerálnu vodu - zdroj MARKUS - neznámi účastníci 09.08.2023 Rozhodnutie o uznaní za prírodnú minerálnu vodu - zdroj Markus - neznámi účastníci - 514.5 kB
Nastavenia cookies