Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne dňa 1.7.2024 26.06.2024 Program OZ 1. 7 .2024 - 119.47 kB
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu, konaných dňa 8.6.2024 v Sulíne 10.06.2024 Výsledky volieb do Európskeho oparlamentu, konaných dňa 8.6.2024 - 2.84 MB
Oznámenie o strategickom dokumente "Program na zlepenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj" 05.06.2024 Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Prešovský kraj - 136.04 kB
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne dňa 9.6.2024 04.06.2024 Program OZ 9. 6 .2024 - 121.33 kB
Voľby do Európskeho parlamentu - Oznámenie o e-mailovej adrese na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 30.04.2024 Doručenie hlasovacieho preukazu - 90.75 kB
Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť" 30.04.2024 SMART PSK - kvalitnejšia budúcnosť - 120.09 kB
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025" 30.04.2024 Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021 - 2025 - 120.58 kB
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a porastov v ochrannom pásme VN/VVN 26.04.2024 Výrub stromov a porastov pri VN - 949.73 kB
Výsledky volieb prezidenta SR, konaných dňa 6.4.2024 08.04.2024 Zápisnica OKVK o priebehu a výsledku volieb prezidenta SR dňa 6.4.2024 - 470.72 kB
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Sulíne, ktoré sa uskutoční dňa 2.4.2024 o 13,00 hod. 25.03.2024 Program OZ 2. 4 .2024 - 115.12 kB
Nastavenia cookies