Zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 09.06. 2023

Vzhľadom k tomu, že obecné zastupiteľstvo, ktoré sa malo konať 31.05.2023 nebolo uznášania schopné, starostka zvoláva ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sulíne dňa 09.06.2023 o 18,00 hod.
Publikované: 5.6.2023 | Zobrazené: 114
Nastavenia cookies