Posviacka lávky 4.9.2016

Dňa 4.9.2016 Obec Sulín v spolupráci s Farským úradom v Sulíne, Wieś (obec) v Zegiestowe a Kancelaria Parafialna ( Farský úrad) v Zegiestowe uskutočnili na lávke cez rieku Poprad, ktorá bola slávnostne otvorená 26.9.2015, I. ročník slovensko-poľského stretnutia Sulín - Zegiestów v rámci cezhraničnej spolupráce.
Hlavným cieľom tohto podujatia bola posviacka lávky, ktorú vykonal otec duchovný Mgr. Pavel Sirotňák spolu s kňazom zo Zegiestowa mgr. Krzysztofom Dynarowiczom.
Po posviacke lávky nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili naše deti i mužský spevácky zbor a taktiež folklórny súbor zo Zegiestowa.
Pre všetkých zúčastnených, ktorých bolo okolo 350, bol pripravený guláš a občerstvenie.
Lávka bola postavená v roku 2015 v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 z prostriedkov Európskej únie, Štátneho rozpočtu a na kofinancovaní sa podieľala aj Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, ktorá tiež financovala osadenie hnedých informačných tabúľ v okrese.
Toto podujatie sa nieslo aj v znamení 400. výročia prvej písomnej zmienky o obci Veľký Sulín, ktorá bola spolu s obcou Malý Sulín a Závodie zlúčená v roku 1960. Spoločný názov po zlúčení je obec Sulín.
Slávnosti sa zúčastnili aj poslanec PSK Ing. Jozef Kandráč, výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovensko Mgr. Martin Janoško, konateľ spoločnosti Sulínka s.r.o. Ján Špes, majiteľ spoločnosti MYT-ELEK s..r.o. Ladislav Myttník, starostovia obcí Matysová a Hromoš, predseda RD „Prameň“ Sulín František Maľarčík a z poľskej strany zástupca burmistra Muszyny mgr. inž. Vlodzimierz Tokarczyk. radnij Zegiestowa Ryszard Bołoz a sołtys Mieczysław Motyka.

Helena Malastová
referentka obce

Publikované: 4.9.2016 | Aktualizácia: 1.2.2019 | Zobrazené: 469