Slávnostné otvorenie lávky 26.9.2015

Slávnostné otvorenie lávky  sa konalo v sobotu 26.9.2015 o 12,00 hod.
 Napriek nepriaznivému počasiu sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí na obidvoch stranách rieky Poprad. Medzi pozvanými boli aj podpredseda VÚC  JUDr. Štefan Bieľak, poslanci VÚC Ing. Peter Sokol, Ing. Jozef Kandráč, primátor mesta Stará Ľubovňa PhDr. Ľuboš Tomko.
Na poľskej strane Marszałek Województwa Małopolskiego  Marek Sowa, burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna dr. Jan Golba, mgr inź. Wlodzimierz  Tokarczyk

 Stavebné práce prebiehali od 28.1. 2015  do  28.7.2015. 

Lávka je určená pre peších a cyklistov. Obec Sulín i Mesto Muszyna si sľubujú od výstavby lávky rozvoj turistického ruchu, vytvorenie podmienok pre trvalo udržateľný hospodársky rast a ďalších spoločných zámerov prispievajúcich k trvalo udržateľnému a vyváženému sociálno - ekonomickému rozvoju, uľahčenie vzájomných kontaktov.

Publikované: 26.9.2015 | Aktualizácia: 1.2.2019 | Zobrazené: 343