Prieskum zbojníckej džury 12.6.2016

Dňa 12.6.2016 jaskyniarska skupina zo Spišskej Belej - Slovenská speleologická spoločnosť urobila prieskum Zbojníckej džury.
Z technického denníka jaskyniara S. Pavlarčíka sme vybrali nasledovné:
Jaskyňa sa nachádza vo svahu JZ nad obcou Veľký Sulín po pravej strane doliny, ktorou preteká Pálenický potok.
Otvor oválneho tvaru ( rozmer asi 1,5 x 0,8 m) je situovaný na južnej strane svahového zosunu a je tiež orientovaný na juh. Orientačná nadmorská výška otvoru je asi 640 m.  Od vstupu z terasky priestor spočiatku pokračuje šikmo a potom kolmo do hĺbky 2,5 m, kde končí zasutením. Tu sú dve úzke štrbiny smerujúce do rozsadliny a taktiež do hĺbky. Okrem tohto otvoru sa v jeho blízkosti nachádzajú ešte ďalšie tri úzke a nepriechodne zasutené otvory. Najbližší otvor vpravo zrejme využívajú jazvece alebo líšky. V otvoroch nebol zistený žiadny prievan.
Jaskyňa je vytvoprená v tektonicky popukaných masívnych pieskovcoch magurskej tektonickej jednotky vonjakšieho flyšového pásma a v krynickej (čergovskej) litofaciálnej jednotke starotreťohorného - paleogénneho veku ( vrchný eocén). Pieskovce sú jemnozrnné, kremité, niektoré polohy obsahujú slabovápnitú prímes a hojnejšie šupinky svetlej sľudy- muskovitu.
V hĺbke 2,5 m bola nájdená zachovalá lebka aj s čeľusťami, ktorá pravdepodobne patrí ovci.
Zbojnícka džura predstavuje geomorfologicky a napokon aj historicky miestne zaujímavú lokalitu s možnosťou jej využitia, ako aj okolia na náučné ciele - na výučbu prírodopisu, turistickú propagáciu a pod. Je typom malej pseudokrasovej puklinovo-štrbinovej vertikálnej jaskjyne s možným pokračovaním. Jaskyňa by teoreticky poľa odhadnutej sklzovej plochy zosunu mohla pokračovať až do hĺbky okolo 15 m.

Publikované: 12.6.2016 | Aktualizácia: 12.6.2016 | Zobrazené: 352