Preventívne požiarne kontroly 16.11.2019

Obec Sulín oznamuje občanom, že na základe poverenia starostky obce budú dňa 16. novembra 2019 ( sobota) od 9,00 hod. kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly všetkých nehnuteľností v obci. Príslušníci kontrolných skupín sú povinní preukázať sa pred vstupom do objektov poverením starostu obce a občianskym preukazom. Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti s výnimkou obytných miestností. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, pivnice, povaly, garáže a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov. Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny. Zákon č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov okrem iného určuje povinnosti fyzických osôb:
Publikované: 14.11.2019 | Aktualizácia: 14.11.2019 | Zobrazené: 307