MAS ĽUBOVNIANSKO

Naša obec sa zapojila do projektu, v rámci ktorého sme žiadali o poskytnutie nenávratného finančného na Rekonštrukciu zvonice v časti Malý Sulín. Projekt je realizovaný prostredníctvom MAS ĽUBOVNIANSKO, na ktorej sú zverejnené vyhlásené výzvy k aktivitám IROP. Táto stránka bude slúžiť na spropagovanie územia MAS ĽUBOVNIANSKO. Zdieľajte odkaz: https://www.facebook.com/maslubovniansko
Publikované: 13.7.2022 | Zobrazené: 212
Nastavenia cookies