Zapisovateľ OKVK pre voľby do NR SR, konaných 29.2.2020

Anna Hiľáková, starostka obce Sulín, v zmysle § 19, ods. 4, zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala za zapisovateľku Okrskovej volebnej komisie v Sulíne Helenu Malastovú, Sulín č. 147
Publikované: 28.11.2019 | Aktualizácia: 28.11.2019 | Zobrazené: 62