Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - predaj chaty s. č. 13 a pozemkov KN-C 198/4 a KN-C 198/7

Vyhlásenie VOS na predaj rekreačnej chaty súp.č. 13, pozemku KN-C 198/4 a KN-C 198/7, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malý Sulín.
Publikované: 20.4.2023 | Aktualizácia: 20.4.2023 | Zobrazené: 136
Nastavenia cookies