Voľby 2022 - Volebný okrsok a určenie volebnej miestnosti

V obci Sulín je vytvorený 1 volebný okrsok pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 29.10.2022. Volebná miestnosť sa nachádza v zasadačke obecného úradu.
Publikované: 11.8.2022 | Zobrazené: 47