Voľby 2018

Zapisovateľ MVK pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Starosta obce Sulín, Štefan Romaňák vymenoval v zmysle  § 169, ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za zapisovateľa MVK pre voľby do orgánov samosprávy  obcí, konaných dňa 10.11.2018 Helenu Malastovú, bytom Sulín č. 147.

Kandidátne listiny pre voľbu starostu, ako aj kandidátne listiny pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva môžu politické strany, politické hnutia, koalície politických strán a politických hnutí, alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom doručiť
Helene Malastovej

v pracovné dni počas stránkových hodín na Obecný úrad v Sulíne, Sulín č. 99,
alebo mimo pracovnej doby na adrese Sulín č. 147,

najneskôr však do 11. septembra 2018 , do 24,00 hod.
Publikované: 27.9.2018 | Aktualizácia: 24.10.2018 | Zobrazené: 40