Kandidátne listiny

Kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy obcí je potrebné doručiť zapisovateľke MVK Helene Malastovej najneskôr dňa 30.08.2022 do 24,00 hod. Od 15,30 hod. do 24,00 hod. preberá na adrese Sulín 147.
Publikované: 30.8.2022 | Zobrazené: 60