Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou pri hlasovaní v referende

Žiadosti o voľbu poštou na hlasovanie v referende dňa 21.1.2023 je potrebné doručiť do 2.12.2022 na e-mailovú adresu: obecsulin@livenet.sk
Publikované: 11.11.2022 | Aktualizácia: 11.11.2022 | Zobrazené: 14